Billeder fra de første år i Colosseum på Jagtvej, København / 01_colosseum
Fra Kurt Wellejus' samling
05-03-2017

HomeNext

01_colosseum