biografmuseet.dk
Forord | Kontakt
Din historie | Søg

BIOGRAFER
Danmark 1904-2020
København 1904-2020
Premiere 1911-2020

ROADSHOW
3 Falke Bio
Europa Bio
Kinopalæet
Grand Teatret
Imperial Bio
Lido | Folketeatret

7OMM I DANMARK
Historie | Maskiner
Aktuelt i 70mm
Biografer | Film

7OMM FILM I:
Todd-AO
Ultra Panavision 70
Super Panavision 70
Super Technirama
Sovscope 70
Dimension 150
Cinerama
Blæst op til 70mm
IMAX Dome
Special Venue

NYHEDER

• 2024 | 2023 | 2022
2021 | 2020 | 2019
2018 | 2017 | 2016
2015 | 2014 | 2013
2012 | 2011 | 2010
2009 | 2008 | Arkiv

BIBLIOTEK
Film- og Kinoteknik
Filmformater
Sensurround
Interview | Farvel
Filmfestival
Det Store Udland
Olsen Banden
 

Biografmuseet's Mission
Fra Bornholm til Skagen, Todd-AO er sagen: Læs om 70mm og Cinerama med de store knivskarpe billeder og fantastiske magnetlyd
• Artikler, nyheder og billeder fra den danske biografhistorie
• Alle læsere er inviteret til at skrive deres historie om oplevelser i de danske biografer

Indhold | Opdateret
Ris & Ros | Ansvar
 

Åbnet 1. januar 2005

Copyright © 1985 - 2070 "biografmuseet.dk". Alle rettigheder forbeholdes.
 

Besøg in70mm.com om 70mm film, Cinerama og alle de store filmformater

in70mm.com

 

Venneforeningen for bevarelse af Gentofte Kino
Nyhedsbrev om Gentofte Kino - Situationen lige nu…

Tilbage til forsiden
Skrevet af: Gentofte Kino's Nyhedsbrev Dato: 23.06.2010
Har de gamle velholdte og solide 35mm Bauermaskiner vist deres sidste film? Billede af Thomas Hauerslev

Finansieringen af det digitale udstyr er endnu ikke på plads, men udstyret er bestilt og vil efter planen blive leveret og installeret i næste uge. Det har været nødvendigt at bestille udstyret samtidig med, at der arbejdes ihærdigt på at skaffe finansiering, idet der ellers vil være op til 6 måneders leveringstid. Hvis det digitale udstyr ikke anskaffes og installeres nu, vil det betyde, at der de kommende måneder vil være en række film, som biografen ikke kan vise, hvilket vil føre til færre biografgængere, faldende omsætning og risiko for lukning.

Midt i problemerne har det været en meget stor glæde at opleve den positive modtagelse, som opstarten af Venneforeningen har mødt blandt Gentoftes borgere. I lørdags på bare 2-3 timer i Gentoftegade tegnede flere end 600 Gentofte-borgere sig på listerne til støtte for bevarelsen af Gentofte Kino. Oplevelsen var så meget mere positiv, idet vi kunne have fået 3 eller 4 gange så mange underskrifter, hvis vi havde haft bedre tid til forberedelserne. I alt har vi på få dage fået op imod 1000 underskrifter - og antallet af underskrifter stiger for hver dag på lister i biografen og hos bagermester Hjort, Gentofte Bageren.
 
Læs mere her:

Gentofte Kino

70 års fødselsdag, 30. Marts 2008

Internet link:

 

Økonomisk støtte til bevarelsen af Gentofte Kino

 
Som situationen er lige nu, mangler en væsentlig del af finansieringen af det digitale udstyr. Det koster kr. 650.000,00 og det kan biografen ikke selv klare. Vi tillader os derfor at opfordre til, at alle, som ønsker at bevare Gentofte Kino indbetaler min. kr. 500,00 på konto i Nordea: reg.nr. 2135 kontonr. 6274-404-238 som er Gentofte Kinos Støtteforening.

Som tak vil alle der betaler modtage 2 fribilletter samt i løbet af året blive inviteret til en forestilling i Venneforeningen. Det er derfor vigtigt at angive såvel navn som adresse ved indsættelse af penge. Skulle vore bestræbelser på at redde Gentofte Kino mislykkes og Kino må lukke, får alle bidragyderne pengene tilbage.

Vi er klar over, at hele finansieringen ikke kan skaffes på denne måde, men jo flere penge, der kommer ind, jo bedre. Fordi det vil være et stærkt signal overfor kommunen, og fordi det vil være et godt signal overfor banker og andre, som skal yde de resterende kreditter. På forhånd tak!

Informationsmøde på torsdag den 24. juni 2010, kl. 17:00 i Gentofte Kino

Som tidligere meddelt af holder vi informationsmøde i biografen på torsdag. Her vil den da aktuelle situation omkring biografen blive ridset op, og der vil blive givet status vedr. Venneforeningen og indsamlingen til Gentofte Kino.

Vi håber, der kommer mange!

Med venlig hilsen

Erik Hamre
Gentofte Kino

Mogens Røstbjærg, Poul Vejby-Sørensen, Michael Lerche, Niels Lindvig, Ole Stephensen Gentofte Kinos Venneforening
 
 

Opfølgning på Informationsmødet i Gentofte Kino d. 24. juni

 
Mange havde, det flotte vejr til trods, taget imod invitationen til informationsmødet om Gentofte Kino – op imod 150 Gentofteborgere fyldte godt i salen. Alle var meget interesserede i at bevare Gentofte Kino, fremkomme med synspunkter og forslag – og mange gav tilsagn om at indbetale til kr. 500,00 eller mere til Støtteforeningens konto i Nordea:

reg.nr. 2135
kontonr. 6274 404 238.

Se om lodtrækningen sidst i dette Nyhedsbrev!

På mødet redegjorde Erik Hamre, Gentofte Kino for den aktuelle situation. Den er, at Gentofte Kommune fortsat ikke har kunnet godkende bevilling til indkøb af nødvendigt digitalt udstyr til kr. 650.000,- men i stedet har foreslået at stille sikkerhed for et lån. Dog desværre på betingelser, der ikke kan lade sig gøre for Erik Hamre. Der er fortsat drøftelser i gang med kommunen, men næste kommunalbestyrelsesmøde er først efter sommerferien, hvilket er for sent. Situationen er nemlig også fortsat den, at der skal træffes beslutning om køb eller leasing af det digitale udstyr meget snart.

Gentofte Kino har på grund af gode relationer det digitale udstyr på hånden i endnu nogle dage, oven i købet til kr. 650.000,- i stedet for markedsprisen kr. 850.000,-

Når fristen for køb eller leasing af dette udstyr er ved at løbe ud for Gentofte Kino, er det fordi, alle biografer, der har råd, står i kø for at købe digitalt udstyr lige nu. Den normale leveringstid lige nu er 6 måneder. Hvilket igen betyder, at hvis Gentofte Kino ikke kan slå til nu, så kan biografen tidligst få digitalt udstyr ved årsskiftet, hvilket igen vil betyde faretruende omsætningsnedgang de kommende måneder, hvor der vil komme flere 3D-film, samt også andre digitale film, som ikke kan vises uden digitalt udstyr!

Mogens Røstbjærg orienterede om Støtteforeningens hidtidige initiativer. Der har indtil nu været fokus på underskriftsindsamlingen og på opfordringen til at indbetale kr. 500,- eller mere på Støtteforeningens konto. Underskriftindsamlingen har primært til formål at kunne demonstrere os Gentofte-borgeres (Gentofte-vælgeres) utvetydige interesse i at bevare Gentofte Kino, som vi kender den – og på få dage har langt over 1.000 skrevet under.

Pengeindsamlingens primære formål er naturligvis at bidrage til økonomien til køb eller leasing af det digitale udstyr – og det er meget glædeligt at kunne fortælle, at saldoen på kontoen stiger fra time til time.

Erik Hamre og Støtteforeningen vil gerne sige tusind tak til de mange fremmødte og for de mange konstruktive synspunkter og forslag, som alle bliver taget med i de fortsatte overvejelser vedr. Gentofte Kinos fremtid.

Vi tillader os at opfordre til….

Underskrifter
- at alle, som endnu ikke har skrevet sig på underskriftslisterne i biografen eller hos Gentofte Bageren gør det snarest.
- og/eller at I printer en underskriftsliste ud via Gentofte Kinos hjemmeside. Den kan bruges til egne underskrifter samt underskrifter fra jeres venner og bekendte – og afleveres i biografen. Download skema - KLIK HER

Økonomiske bidrag
Og vi tillader os også at opfordre til, at I, hvis I ikke allerede har gjort det, indbetaler kr. 500,- eller mere på Gentofte Konto Støtteforenings konto i Nordea, Charlottenlund Afdeling:
Reg.nr. 2135
kontonr. 6274 404 238

Lodtrækning blandt alle indbetalere inden 8. juli 2010
Firmaet Lomax har udover et økonomiske bidrag valgt at støtte indsamlingen ved at udsætte:
3 Big Burner Gasgrill til en værdi af ca. 3.500,00 (se nærmere på www.lomax.dk) som præmier i en lodtrækning blandt alle, der har indbetalt 500,- eller mere inden den 8.juli. Deadline den 8. juli er valgt, fordi det er den dag Gentofte Kino har premiere på 3D-filmen SHREK 4 – under forudsætning af, at det forinden er lykkedes at få finansieringen af biografens digitale udstyr på plads.

Med venlig hilsen
Erik Hamre
Gentofte Kino

Mogens Røstbjærg, Poul Vejby-Sørensen, Michael Lerche, Niels Lindvig, Ole Stephensen
Gentofte Kinos Støtteforening
 
 

Nyhedsbrev 3 om Gentofte Kino  - 06.07.2010

 
Situationen for Gentofte Kino er nu bedre, end vi havde turdet håbe på. Mange har sendt bidrag til Støtteforeningens konto: indtil nu er der indsat langt over 100.000,- kroner. Samtidig er der meget overraskende fra anden privat side blevet stillet så store beløb til disposition, at det har været muligt for biografen torsdag i denne uge at indgå aftaler om delvis at indkøbe delvis at lease det eftertragtede og helt nødvendige digitale udstyr.

Det betyder, at det digitale udstyr installeres mandag og tirsdag den 5. og 6. juli, og biografen kan være parat til premieren på "Shrek 4" i 3D på torsdag den 8. juli. Takket været støtten til Gentofte Kino, som har overgået vores vildeste forventninger.

Erik Hamre og Støttegruppen vil gerne udtrykke en varm tak til alle, som har støttet biografen de seneste uger. Enten på underskriftslisterne eller ved at sende bidrag til Støtteforeningens konto i Nordea, Charlottenlund Afdeling: reg.nr. 2135 og kontonr. 6274 404 238.

Alle som har bidraget til Støtteforeningens konto vil modtage de lovede 2 fribilletter og på et senere tidspunkt modtage invitationen til Støtteforeningens Særforestilling.

Situationen fremover…

Den akutte mangel på digitalt udstyr, som var en nødvendig forudsætning for biografens fortsatte drift, er som sagt nu afhjulpet. Imidlertid har det måttet ske på en dyrere måde end ønsket og planlagt, og der vil derfor også fremover være behov for at støtte op om biografen, både med støttetilkendegivelser, ved at benytte biografen hyppigt, og med fortsat økonomisk støtte.

Gentofte Kinos Støtteforening opfordrer derfor alle, som endnu ikke har gjort det, til at indbetale kr. 500,00 eller mere på Støtteforeningens konto i Nordea, Charlottenlund Afdeling: reg.nr. 2135 og kontonr. 6274 404 238.

Gentofte Kinos Støtteforening fremover…

Der vil også fremover være stærkt behov for at støtte op om Gentofte Kino, og det er derfor naturligt at fortsætte den opbygning af Støtteforeningen, som er kommet så flyvende fra start.

Initiativgruppen til Støtteforeningen giver derfor tilsagn om at fortsætte arbejdet og udvikle Støtteforeningen til en permanent institution omkring biografen.

Der vil blive indkaldt til et stiftende møde/en stiftende generalforsamling efter sommerferien. På mødet vil der samtidig blive fremlagt ideer og planer til foreningens virke, ligesom vi håber på stort fremmøde og mange ideer fra medlemmerne. Vi forestiller os, at alle, som på tidspunktet har bidraget til Støtteforeningens konto automatisk bliver medlemmer af foreningen.

Biografens sommerprogram

Se biografens spændende program på nettet: gentoftekino.dk. Vi opfordrer også til, at man bruger biografen mere. Det er på sigt den bedste måde at få forbedret Gentofte Kinos økonomi. Se de gode film i Gentofte Kino frem for andre steder og brug caféen. God fornøjelse!

Med venlig hilsen

Erik Hamre
Gentofte Kino

Mogens Røstbjærg, Poul Vejby-Sørensen, Michael Lerche, Niels Lindvig og Ole Stephensen
Gentofte Kinos Støtteforeningen
 
 
 
Gå: tilbage - op
Opdateret lørdag, 18 december 2021 14:05:18