biografmuseet.dk
Forord | Kontakt
Din historie | Søg

BIOGRAFER
Oversigt | Pioner
København | Omegn
Nordsjælland
Vest, Midt & Syd
Bornholm
Møn & Bogø
Lolland & Falster
Fyn, Thurø, Tåsinge
Langeland & Ærø
Sydjylland | Øst
Midt-Vest | Nord

ROADSHOW
3 Falke Bio
Europa Bio
Kinopalæet
Grand Teatret
Imperial Bio
Lido | Folketeatret

7OMM FORMATET
Historie | Biografer
Film | Maskiner

FILM & SYSTEMER:
Todd-AO | Blow-Up
Ultra Panavision 70
Super Panavision 70
Super Technirama
Sovscope 70
Dimension 150
Cinerama
Omnimax
Showscan
Cinema 180
Sensurround
"Windjammer"
CinemaScope

NYHEDER

2024 | 2023 | 2022
2021 | 2020 | 2019
2018 | 2017 | 2016
2015 | 2014 | 2013
2012 | 2011 | 2010
2009 | 2008 | Arkiv

BIBLIOTEK
Premierer 1911-2020
Film- og Kinoteknik
Teknikkalender
Interview | Farvel
Filmfestival
Det Store Udland
Olsen Banden
Store Lærreder
 

Biografmuseet's Mission
Fra Bornholm til Skagen, Todd-AO er sagen: Læs om 70mm og Cinerama med de store knivskarpe billeder og fantastiske magnetlyd
• Artikler, nyheder og billeder fra den danske biografhistorie
• Alle læsere er inviteret til at skrive deres historie om oplevelser i de danske biografer

Indhold | Opdateret
Ris & Ros | Ansvar
 

Åbnet 1. januar 2005

Copyright © 1985 - 2070 "biografmuseet.dk". Alle rettigheder forbeholdes.
 

Besøg in70mm.com om 70mm film, Cinerama og alle de store filmformater

in70mm.com
 

B&O's professionelle afdeling Bofa

Tilbage til forsiden
Skrevet af: Mikael Christensen Dato: 22.11.2010
B&O's professionelle afdeling Bofa startede i 1928 med at lave lydanlæg til biografer, her ses en af de første Bofa-forstærkere fra 1929

Peter Bang og Svend Olufsen stiftede den 17. november 1925 Bang & Olufsen a/s, det blev som bekendt starten på et af de store Danske industri eventyr.

Peter Bang oplevede de første tale- og tonefilm i USA i 1925. Den første danske tonefilmsdemonstration efter Petersen og Poulsens system blev foretaget i 1927.

Da tonefilmen kom i 1928, var B&O allerede rustet til at gøre en indsats. Det var gennem radioen og radioteknikken, at musikreproduktionen, som tidligere helt havde været en mekanisk foreteelse enten ved mekaniske spillemaskiner eller den mekaniske grammofon, nu blev til et spørgsmål om elektronik.

B&O havde særlig i forstærkerteknisk retning skabt store resultater med push-pull udgangsforstærkere og højttalere med en hidtil næsten ukendt effektivitet. Man havde derfor de bedste forudsætninger for at spille en rolle indenfor tonefilmen.
 
Læs mere her:

Bofa Kinomaskiner

Bang & Olufsen forstærkere til biograf-, hospitals- og hotelbrug

Tilbud på lydanlæg til Herlev Bio

Et vers fra Bofa-sangen fra 1952

Fra Bofa’s egen brochure

Statens Filmcensur

Internet link:

Beoworld

Struer Museum

Medarbejdere 1942
 
Allerede i 1931 havde B&O afsat 35 komplette tonefilmsanlæg. Det blev den tid besluttet at stifte et selvstændigt mindre selskab som fik navnet A/S BOFA. BOFA skulle så overtage salget af tonefilmsanlæggene, men i øvrigt arbejde i nær kontakt med B&O. Den første tid var det udelukkende forstærkeranlæg og højttalere, som blev tilbudt, men det blev snart nødvendigt også at kunne levere andre dele til tonefilmsanlæg, så hos BOFA optog man forhandling om levering af lærreder, tæppetræk, belysningsanlæg men først og fremmest forhandling af kinomaskiner. Før krigen repræsenterede BOFA det Engelske firma D. B. Kalee, men under krigen blev BOFA af nød tvunget til selv at fremstille kinomaskiner. Handle med Tyskerne brød man sig ikke om, men BOFA købte enkelte kinomaskiner af mærket Baur. Efter krigen fortsatte BOFA med fremstillingen af egne maskiner, der blev fremstillet ca. 100 kinomaskiner i alt.
 
 
Anlæg til større biografer (+400 pladser), med to V40 men stadigvæk mono:

Midt i 30’erne var BOFA i et voldsomt opsving. Det gjaldt over hele landet, og ikke mindst i København med de store strøgbiografer. BOFA påtog sig ikke alene at levere biografanlæg, men også at hjælpe til med projektering af biografteatre, den akustiske og til en vis grad den arkitektoniske udformning. På fabrikken blev forstærkerne og de store biografhøjttalere i begyndelsen fremstillet enkeltvis, efterhånden som ordrerne indløb. Som regel var der nogle måneders leveringstid. Først senere blev disse dele fremstillet i små serier. Efterhånden som biograferne var udstyret med tonefilmsanlæg, indskrænkede leveringen sig til udskiftning af ældre anlæg.

Da fjernsynet holdt sit indtog i årene 1950-60 fik biografen en alvorlig konkurrent. Filmindustrien tog konkurrencen op ved at opfinde det ene nye filmsystem efter det andet: CinemaScope, VistaVision, Todd-AO o.s.v.
 
 
Bofa’s største anlæg til optisk lyd, 4-sporet magnet lyd og ikke mindst Todd-AO 6-sporet magnet lyd. 7 stk. V80 og 5 stk. V15 leverede lyden fra disse kæmpe anlæg, Publikum i bla. Imperial Bio og Europa Bio har lagt øre til anlæg af den type.

Mange af de nye systemer bragte også nye lydsystemer frem, først stereofoni gennem 2 lydkanaler, derefter lyd i flere kanaler (6 spors stereo), med højttaler rundt omkring tilskuerne i salen.

”Man fik, indtryk af at være med midt i begivenhederne på filmen”.

Filmindustrien var faktisk med til at gøre forarbejdet til de senere stereo- og quadrofornigrammofonplader.

Hos BOFA fik de meget travlt. På en enkelt måned i marts 1954, installerede BOFA nye anlæg i 15 biografer, heriblandt i flere store Københavnske biografer. Men biograferne ikke glade for at betalte kontant, og da det var dyrt materiel, krævede det for B&O store kapitalinvesteringer. Der skulle på samme tid ofres store penge på fjernsynets udvikling, hvor salget endnu ikke rigtig var begyndt.
 
 
BOFA forstærkersystem til 4-spors magnetlyd fra midt i 1950erne med 5 stk. V15 forstærkere. Tre til front (venstre, center & højre kanal), en til bag højttaler og en til musik i foyer og som reserve.

Blandt de BOFA ting, som hjalp B&O i de dårlige tider, var store ordre fra Philips på CinemaScopeforstærkere. Udviklingsarbejdet på disse anlæg blev udført af ingeniør Nic. Krebs Sørensen, som siden krigens dage havde været B&O’s forstærkerkonstruktør. Arbejdet med de øvrige biografting, akustikberegning, projektering af installationerne, konstruktion af højttalere og lignende blev udført af bla. ingeniør Kai Behrndtz og ingeniør Duus Hansen. ”Det var hektiske dage, når tingene skulle være færdig til en fastsat premiere.”

Da fjernsynet for alvor kom i gang, og fabrikkens serieproduktion efterhånden lagde beslag på alle kræfter, blev BOFA på fabrikken ”en hund i et spil kegler”. Produktionen af biografudstyr var for det meste en enkelt styk produktion. BOFA lagde beslag på mange teknikere og på mange afdelinger i fabrikken.
 
 
Bofa fremstillede 35mm kinomaskiner, og havde agentur på Zeiss Ikon kinomateriel, Philips kinomateriel og Jovo tæppespil. I 1971 var det så slut B&o solgte Bofa til Philips, som så stod for service af de mange Bofa-anlæg i vores biografer, da Bofa var på toppen stod anlæg små som store, i 75% af alle biografer i Danmark.

I 1966 blev man enig om, sammen med Philips at foretage en struktur-rationalisering af biograf- og forstærkermarkedet, og gik sammen og dannede A/S Philips-BOFA. Erik Rørbæk Madsen der på fabrikken i Struer var ansvarlig for BOFA-anliggender, var initiativtager til dette og skabte de første kontakter til Philips. Philips-BOFA fik værksteder og produktion i Struers industrikvarter. Hovedkontoret lå i København. En del af B&O’s personale fulgte med over, bla. de fleste rejsemontører.

Mange troede dengang, at nu var B&O købt af Philips, det var selvfølgelig forkert. Det var en sund og fornuftig disposition, som skulle gøre det lettere for B&O at vokse.

I 1971 solgte B&O sin aktieandel i firmaet A/S Philips-BOFA til Philips. Et kapitel i dansk filmindustri var sluttet.
 
 
Bofa V40

KV40 var en forstærker på 40W med indbygget forforstærker til fotocelle, radio og grammofon, den blev lanceret sidst i fyrrende og der sad typisk to styks i operatørrummet. Biograf lyden var dengang i mono, så den ene forstærker var der som reserve. KV40 havde også en storebror på 80W, som gik under navnet KV80.

"Disse Forstærker er Toppunktet af, hvad moderne forstærkerteknik kan præstere. Forstærkerne er nøje afpassede til Tonehoveder og Højttaler, og andre for Gengivelsen lige saa vigtige Komponenter. Et Tonefilmsanlæg kan nemlig sammenlignes med Kæden, som ikke er stærkere end sit svageste led; det nytter ikke at vente Topresultater, før hele Kæden bestaar af Komponenter, hvis Konstruktion er tilpasset hinanden."
 
 
Forforstærker modul til 4 sporet magnet lyd.

I 1957 lancerede BOFA deres ultimative biografanlæg.

”Det nye BOFA forstærkersystem er opbygget af standardenheder, således at enhver tænkelig forstærkerkombination kan fremstilles. Som grundelement er anvendt et standart 19”panel.

De enkelte forstærkerelementer kan enten indsættes direkte i dette panel eller i kassetteskuffer, således at flere mindre forstærkerelementer (kassetter) kan indbygges samlet i større enheder.”

Det fornægter sig ikke at det er B&O der stod bag det system, BOFA’s racksystem virker mere gennemtænkt, end f.eks. Tyske Klangfilm, Svenske AGA eller Italienske Cinemeccanica.
 
 
Forforstærker modul til optisk lyd.

Der var fire forskellige forstærker modeller til rack-systemet: V15 på 15W med to EL84 rør, konstruktion var baseret på Engelske Mullard, V15 sad i en rack-skuffe med plads til 4 stk., en V40 på 40W med to EL34 rør og en V80 på 80W som var med fire stk. EL34 rør i udgangen. Den sidste rørforstærker BOFA byggede var V60 med to KT88 rør som kunne levere 60W, det smarte ved denne forstærker var den havde et automatisk system, til at justere udgangsrørene så de altid kørte optimalt. Mange V60’er endte op med at køre med EL34 rør, om det var fordi det var for dyrt med KT88 rør eller det blev for varmt med disse rør, ligger hen i det uvisse.
 
 
Modul til tone regulering.

I racket sad der også forskellige moduler, disse moduler var med rør, men blev i starten af tresserne erstattet af transistorer.

Målefelt til kontrol af lydstyrken på de forskellige lydspor, til at afbryde lyden i salen, med denne enhed kunne man også sætte højttalerne i foyeren til at gengive lyden fra filmen.

”Kassetteskuffe” med forforstærker moduler, 1.2.3. er til de tre front kanaler (venstre, midt og højre) 4. er til effekt-kanalen: På den magnetstrimmel der gengav lyden fra bagkanalerne var der indspillet en 12 Khz pilottone, der blev brugt til styre et relæ som afbrød for lyden til baghøjttalerne, når der ikke blev brugt effektlyd i bagkanalerne, dette var nødvendigt pga. slidtage på magnetsporet, ellers ville det støje i højttalerne. M1 – M4 er moduler til at regulere bas og diskant på de enkelte kanaler.

Omskifter til de forskellige indgange, på en af knapperne står der Gong den bruges til at ”ringe” publikum ind i salen.

Her er eksempler på nogle af de forskellige typer anlæg BOFA lavede:
 
 
Bofa anlæg til optisk lyd (mono) med to V15, beregnet til mindre biografer.

Anlæg til optisk lyd (mono) med to V15, beregnet til mindre biografer.

Komplet anlæg til rejse biografen: forforstærker, regulering og en enkelt V15.

Anlæg til større biografer (+400 pladser), med to V40 men stadigvæk mono:

To anlæg til optisk lyd og 4-sporet magnet lyd, med 5 stk. V15: Tre til front, en til bag højttalerne og en som reserve.

Bofa’s største anlæg til optisk lyd, 4-sporet magnet lyd og ikke mindst Todd-AO 6-sporet magnet lyd: 7 stk. V80 og 3 stk. V15 leverede lyden fra disse kæmpe anlæg, Publikum i bla. Imperial Bio og Vanløse Bio har i gamle dage lagt øre til anlæg af den type.

Sidst i 1950’erne blev V80 erstattet af V60 udgangs-forstærkeren. I 3 Falke Bio, Europa bio, Folketeatret, Kinopalæet og mange andre store biografer var det disse anlæg der leverede lyden.
 
 

Om Mikael Christensen

 
Min interesse for BOFA, startede for en del år siden, da jeg hørt rygter om, at B&O (BOFA) skulle havde bygget nogle vellydende rør-forstærker. Jeg begyndte at lede efter den type forstærker.

Tanken om at bruge rørforstærker i ens hjemmebioanlæg var fascinerede, specielt lydmæssig, men også tanken om, at når man ser "South Pacific" på Blu-ray i hjemmebiografen, gengivet af Bofa’s gamle rørforstærker (V60+V80 i front og V15 i bag), så er det de selv samme forstærkere, der for halvtreds år siden i biografens mørke gengav lydsporet til netop "South Pacific".

Som nævnt findes der ikke meget information om Bofa, så skulle der være nogen der har kendskab til Bofa udstyr, er de meget velkommen til at skrive Mikael Christensen eller til biografmuseet.dk. Billeder af Bofa anlæg modtages med glæde.

En del info. stammer fra Erik Rørbæk Madsen’s bog ”At skabe er at Leve”
 
 
   
Gå: tilbage - op
Opdateret mandag, 01 januar 2024 18:16:56