biografmuseet.dk
Forord | Kontakt
Din historie | Søg

BIOGRAFER
Oversigt

ROADSHOW
3 Falke Bio
Europa Bio
Kinopalæet
Grand Teatret
Imperial Bio
Lido | Folketeatret

7OMM I DANMARK
Historie | Maskiner
Aktuelt i 70mm
Biografer | Film

7OMM FILM I:
Todd-AO
Ultra Panavision 70
Super Panavision 70
Super Technirama
Sovscope 70
Dimension 150
Cinerama
Blæst op til 70mm
IMAX Dome
Special Venue

NYHEDER

• 2021 | 2020 | 2019
2018 | 2017 | 2016
2015 | 2014 | 2013
2012 | 2011 | 2010
2009 | 2008 | Arkiv

BIBLIOTEK
Filmformater
Sensurround
Film- og Kinoteknik
Interview mm.
Filmfestival
Det Store Udland
Premiere i Danmark
Olsen Banden
 

Biografmuseet's Mission
Fra Bornholm til Skagen, Todd-AO er sagen: Læs om 70mm og Cinerama med de store knivskarpe billeder og fantastiske magnetlyd
• Artikler, nyheder og billeder fra den danske biografhistorie
• Alle læsere er inviteret til at skrive deres historie om oplevelser i de danske biografer

Indhold | Opdateret
Ris & Ros | Ansvar
 

Åbnet 1. januar 2005

Copyright © 1985 - 2070 "biografmuseet.dk". Alle rettigheder forbeholdes.
 

eXTReMe Tracker

Besøg in70mm.com om 70mm film, Cinerama og alle de store filmformater

in70mm.com

 

Biografpremierer i Danmark
All premierefilm og deres premierebiograf 23.01.1911 - 07.03.2020

Tilbage til forsiden
Samlet og redigeret af: -Dato: 07.05.2020
Denne liste indeholder samtlige premierer i spillefilmslængde (over ca. 45 min.) i de danske biografer. I de førte årtier vil der være noteret film på listen, der har været kortere, idet der i en del tilfælde har hersket usikkerhed om længden. Ligeledes har der i enkelte tilfælde hersket tvivl eller været modstridende oplysninger om originaltitel eller oprindelsesland. Dette er anført med spørgsmålstegn. En række tegnefilmshows er ofte dansk sammensatte programmer af nye og gamle kortfilm og disse kan variere i længde rundt om i landet. Nogle film har ikke haft dansk distributør og er derfor angivet uden og for nogle ældre films vedkommende, har det ikke været muligt med sikkerhed at fastslå dansk distributør på tidspunktet for premieren. Derudover har mange film skiftet dansk distributør gennem tiden, efterhånden som rettigheder er blevet fornyet. Dette er så vidt muligt noteret ved film, der har haft ordinær repremiere i biograferne. En del af tidligere tiders rejsefilm er udeladt, hvor der primært har været tale om kortere film, oftest smalfilm med ledsagende billeder og foredrag. Kortere film kan være medtaget med notering af længde, såfremt de selvstændigt har dannet titel til et samlet program.

• Gå til Biografpremierer i Danmark (1600 sider, 8 mByte PDF)

• Gå til Biografpremierer i Danmark (.html, 20 mByte)

Kun film der har været vist offentligt i egentlige biografer samt drive-in biografer, er medtaget. Undtaget er dermed visninger på filmfestivaler og film, der kun har været præsenteret til en enkelt forestilling eller to uden noget egentligt distributionsforløb. Det er særligt de senere år, det har været nødvendigt at selektere. I nyere tid hvor der ofte afholdes mange forpremierer, anses disse som et regulært premiereforløb, hvis filmen har spillet i en biograf til offentlige visninger over minimum tre sammenhængende dage og anføres da med første visningsdag som premieredag.
 
Læs mere her:

Det første Biografteater


Sakskøbings levende billeder - Fra Rejsebiograf til Rådhusgade

116 år med Biografer i Danmark. 17.09.1904 - 11.03.2020

Galle & Jessen's Oversigt over Københavnske biografer i 1950erne

Danmarks 70mm og Storformat Biografer

Internet link: 
Alle film er noteret med premieredato, evt. repremieredato og for næsten samtliges vedkommende også slutdato i københavnske biografer. Som udgangspunkt regnes de københavnske biografer som dem beliggende i Københavns- og Frederiksberg Kommune. Hvor der efter slutdato er angivet fx lø/sø og så endnu en dato, betyder det, filmen har spillet videre alle lørdage og søndage til efterfølgende slutdato. For premierefilm der flyttes over til anden premierebiograf, er spilleforløbet dér også noteret. Det samme er repremierer, dog primært i premierebiografer i centrum, som er noteret i kursiv, incl. fx samtlige James Bond kavalkader eller tilsvarende. Film der blot er genoptaget op til én enkelt visning eller én dag i kavalkade, er normalt ikke noteret. Der er ikke skelnet mellem versionerne; om det er original- eller dansk tale, 2D eller 3D eller anden version end originalsproget. Det er dog noteret, når en stumfilm har været vist i en talefilmsversion eller omvendt, hvilket der er enkelte eksempler på. Samme gør sig gældende, når en version adskiller sig markant i længde.

Idet det før omkring år 2000 var så godt som umuligt at finde information om provinsbiografers program i landsdækkende aviser, er fokus på premiererne i de storkøbenhavnske biografer og premierelistens tidslinje derfor også bygget op omkring disse. Det er dog noteret hvornår og så vidt muligt hvor en film har haft premiere i provinsen, hvis denne dato er tidligere end i København. Det samme gælder film, der ikke har været vist i København eller omegn. Der vil dog være mange film i de første årtier, der har haft provinspremiere før København, uden det har været muligt at finde oplysninger om tid og sted.

Filmlisten er opbygget i tidslinje med dansk biograftitel/titler, censur, original biograftitel/titler samt distributør(er) og produktionsland(e) samt årstal for produktionen efter bedste evne angivet ud fra året, filmen vistes første gang i en endelig udgave. Ved co-produktioner mellem mange lande er max fem noteret og hovedlandets titel noteret (evt. også engelsk).

Listen er udarbejdet ved optegnelser gennem fyrre år samt gennemgang af avisernes daglige biograflister, filmstof og anmeldelser siden 1910/11, hvor de første film nåede op over 45 minutters varighed. Desuden i de tidlige år også for at titelbestemme hidtil uregistrerede premierefilm krydstjek i de få eksisterende censurlister fra Danmark samt Norge og Sverige foruden sammenhold af oplysninger fra tidligere tiders (i den henseende relativt mangelfulde) filmbøger. Statslig dansk filmcensur blev indført i 1913 og tidligere premierer noteret (16) er derfor en senere afgørelse.

Alle film kan med meget få undtagelser ud fra den danske eller originaltitlen findes på IMDb for supplerende oplysninger. Filmenes antal af solgte billetter i de danske biografer fra og med 1976 kan søges på Danmarks Statistik med forbehold for de fejl og enkelte mangler, denne statistik indeholder på flere film; særligt i årene mellem 1990 og 2000 men også herefter. Bemærk også Danmarks Statistiks manglende registrering af især indiske og tyrkiske filmpremierer de senere år.

”Å” i titlerne er af praktiske søgehensyn i alle tilfælde stavet sådan og ikke evt. ”aa”. Dette gælder også filmpremierer før 1948. Vær også opmærksom på dette ved søgning af ældre titler på fx IMDb. Det samme gælder titler indeholdende tal, der i listen herunder oftest vil være stavet med bogstaver i den danske titel.

April 2020.
 
 
  
  
Gå: tilbage - op
Opdateret torsdag, 07 maj 2020 11:33:21