biografmuseet.dk
Forord | Kontakt
Din historie | Søg

BIOGRAFER
Oversigt | Pioner
København | Omegn
Nordsjælland
Vest, Midt & Syd
Bornholm
Møn & Bogø
Lolland & Falster
Fyn, Thurø, Tåsinge
Langeland & Ærø
Sydjylland | Øst
Midt-Vest | Nord

ROADSHOW
3 Falke Bio
Europa Bio
Kinopalæet
Grand Teatret
Imperial Bio
Lido | Folketeatret

7OMM FORMATET
Historie | Biografer
Film | Maskiner

FILM & SYSTEMER:
Todd-AO | Blow-Up
Ultra Panavision 70
Super Panavision 70
Super Technirama
Sovscope 70
Dimension 150
Cinerama
Omnimax
Showscan
Cinema 180
Sensurround
"Windjammer"
CinemaScope

NYHEDER

2024 | 2023 | 2022
2021 | 2020 | 2019
2018 | 2017 | 2016
2015 | 2014 | 2013
2012 | 2011 | 2010
2009 | 2008 | Arkiv

BIBLIOTEK
Premierer 1911-2020
Film- og Kinoteknik
Teknikkalender
Interview | Farvel
Filmfestival
Det Store Udland
Olsen Banden
Store Lærreder
 

Biografmuseet's Mission
Fra Bornholm til Skagen, Todd-AO er sagen: Læs om 70mm og Cinerama med de store knivskarpe billeder og fantastiske magnetlyd
• Artikler, nyheder og billeder fra den danske biografhistorie
• Alle læsere er inviteret til at skrive deres historie om oplevelser i de danske biografer

Indhold | Opdateret
Ris & Ros | Ansvar
 

Åbnet 1. januar 2005

Copyright © 1985 - 2070 "biografmuseet.dk". Alle rettigheder forbeholdes.
 

Besøg in70mm.com om 70mm film, Cinerama og alle de store filmformater

in70mm.com
 

Imperial's åbning
"Den mest moderne og bedst designede biograf i Nordeuropa"

Tilbage til forsiden
Skrevet og fotograferet af: Biografbladet Dato: November 1961
Den første film i Imperial Bio

Ved åbningen af biografer i 1960erne var det kotume at fremsige en prolog. Mogens Dam havde skrevet prologen for Imperial Bio og den blev fremsagt af Svend Methling ved åbningen den 1. november 1961:

Velkommen hver og een i denne hal.
hvor lys og farver fryder gæstens øje,
en pragt, helt fyrsteligt - imperial - 
men med det mål: At gavne og fornøje!

Her, hvor jeg står nu, vil man faa at se
vekslende billedbud om sorg og glæde,
om ting, der hændte, andre, der vil ske - 
i sød forventning vil herind vi træde

Ild stjal Prometheus fra Olympens fædre
og brugte det til menneskenes tarv,
for at oplyse, varme - gøre bedre
Vi vedkender os gerne denne arv.

Nu ejer vi teknikkens herlighed
- som man jo ellers nok kan diskutere - 
det er den ild, Prometheus hentede ned
fra guders bolig, den og meget mere.

Her ser vi - og måske vil vi mindes længe
en broget billedbog, ej blot til lyst,
for i en tid som vor kan alle trænge
til kundskab, kunst og kærlighedens trøst.

Vor jord er blevet mindre, som man siger,
hvis man har haft det held at rejse ud - 
Ukendte skæbner, fjerne, fagre riger
herom vil filmens fakkel bringe bud

Lad frihed, tolerance, humanisme
lyse herfra som funklende krystal!
Det er den eneste imperialisme,
der vil faa magt - her i IMPERIAL!

Under udfoldelsen af megen festivitas aabnede Københavns nye storbiograf Imperial den l. november sine porte for et festklædt publikum med Prins og Prinsesse Viggo i spidsen og fhv. filmminister Hans Hækkerup, mens vi ikke fik øje paa filmens nye hersker, kulturminister Bomholt.

Teatret er tegnet af arkitekt Otto Frankild, assisteret af kollegerne Jørgen Høj og Svend Aage Hansen. Rummet, der er holdt i graat og bronce med et kontrasterende blaagrønt loft er meget smukt amfiteatralsk og kan rumme 1521 tilskuere, der sidder i behageligt brede, mørkerøde lænestole, som ligeledes er specialtegnede af arkitekterne Høj og Hansen. Lyset er indirekte og straaler ud fra høje grotesk formede skærme af stor dekorativ virkning, og tæppet foran det store lærred er Iysegraa silke. Oppe under loftet ligger et revolutionerende moderne aircondition-anlæg, og det siger sig selv, at det tekniske apparatur er af nyeste og fornemste klasse med rum for alle systemer, incl. TODD-AO, det hele installeret af Bang & Olufsen under ingeniør Duus Hansen's ledelse. Helt nye lyseffekter er opnaaet ved et nyt programstyret dæmpearrangement, hvor lyset reguleres i sektioner paa en saadan maade, at man fornemmer, at lyset bogstavelig talt fejes ud af salen eller omvendt vokser frem som en lysbølge, der kulminerer med 100% lys paa fortæppet. Installeringen af dette system har al s H. & K. Lübcke æren af.

Bedst af alt var næsten - især de meget lange helaftensfilm taget i betragtning – de aldeles ypperlige foyer-forhold. Naar man endnu har det mislykkede Falkonercenters aabningsforestilling og talrige andre i erindring, hvor publikum har indfundet sig festklædt for i pausen under store opera- og balletgæstespil at blive klemt sammen paa en ganske urimelig lille plads, var der her ødslet overdaadigt med pladsen. To kæmpefoyerer stod til raadighed i pausen, hvor der virkelig var plads til at hygge sig og snakke fra selskab til selskab. Den eneste kritik, der kan rettes, var imod adgangen til garderoberne, der var for langsom, men da der er plads nok at tage af, vil denne lille ting utvivlsomt kunne ændres og vil sikkert ogsaa vise sig nødvendig, idet publikum til helaftensfilm maa kunne komme af med tøjet - og navnlig - kunne faa det igen. Men det ordner sig.

Direktør Jørgen Nielsen gik smilende rundt blandt publikum og syntes ikke det bitterste nervøs, hvad han heller ikke havde grund til, alt klappede paa det smukkeste - ogsaa publikum, der omfattede alt, hvad København kunne omfatte af notabiliteter saavel indenfor som udenfor biografbranchen, hvorfor det vil være aldeles uoverkommeligt at nævne navne.

Bevillingshaver er som bekendt Folkeligt Oplysningsforbund, og dettes formand, pastor Poul Honore bød velkommen og mindedes forbundets stifter, afdøde professor Flemming Hvidberg, hvorefter han gavordet til borgmester Ove Weikop, som paa Københavns kommunes vegne glædede sig over det , smukke nye biografteater. Svend Methling fremsagde derefter Mogens Dam's for lejligheden skrevne prolog, hvorpaa tæppet gik for den næsten fire timer lange Otto Preminger-produktion "Exodus", der tydeligt bævægede det store publikum

Imperial-biografen, der har ladet vente længe paa sig, var til gengæld den glædeligste overraskelse, da den aabnede. København har faaet et stort, nyt og meget smukt biografteater.
 

Læs mere her:

Imperial Bio

Internet link:

Imperial Bio
Ved Vesterport 4
1612 København V
 
 
Gå: tilbage - op
Opdateret mandag, 01 januar 2024 18:12:21