biografmuseet.dk
Forord | Kontakt
Din historie | Søg

BIOGRAFER
Danmark 1904-2020
København 1904-2020
Premiere 1911-2020

ROADSHOW
3 Falke Bio
Europa Bio
Kinopalæet
Grand Teatret
Imperial Bio
Lido | Folketeatret

7OMM I DANMARK
Historie | Maskiner
Aktuelt i 70mm
Biografer | Film

7OMM FILM I:
Todd-AO
Ultra Panavision 70
Super Panavision 70
Super Technirama
Sovscope 70
Dimension 150
Cinerama
Blæst op til 70mm
IMAX Dome
Special Venue

NYHEDER

• 2024 | 2023 | 2022
2021 | 2020 | 2019
2018 | 2017 | 2016
2015 | 2014 | 2013
2012 | 2011 | 2010
2009 | 2008 | Arkiv

BIBLIOTEK
Film- og Kinoteknik
Filmformater
Sensurround
Interview | Farvel
Filmfestival
Det Store Udland
Olsen Banden
 

Biografmuseet's Mission
Fra Bornholm til Skagen, Todd-AO er sagen: Læs om 70mm og Cinerama med de store knivskarpe billeder og fantastiske magnetlyd
• Artikler, nyheder og billeder fra den danske biografhistorie
• Alle læsere er inviteret til at skrive deres historie om oplevelser i de danske biografer

Indhold | Opdateret
Ris & Ros | Ansvar
 

Åbnet 1. januar 2005

Copyright © 1985 - 2070 "biografmuseet.dk". Alle rettigheder forbeholdes.
 

Besøg in70mm.com om 70mm film, Cinerama og alle de store filmformater

in70mm.com

 

En Storstadsbiograf i Verdensformat Aabner
Palladium på Vesterbrogade, København.
Et Besøg mellem Haandværkere i Palladiums nye Biograf i Industribygningen

Tilbage til forsiden
Skrevet af: Husmoderbladet "Hus og Frue", 21.01.1938, fra Kurt Wellejus's samling. Husmoderbladet "Hus og Frue" (1935-39), udkom hver 14. dag, og kostede 35 øre. Dato: 27.07.2016
Palladium biografen set fra luften og vest. Klik på billedet og se en forstørrelse. Billede fra Kurt Wellejus' samling.

Muligvis er den nye Palladiumbiograf allerede aabnet, naar disse Linier læses, i hvert Fald vil der næppe være længe til dens Debut. Forleden vovede jeg mig, ledsaget af Fotografen og af Palladiums Pressesekretær, Redaktør Haagen Hetsch, over de Bjælker og Kalkballier, der paa det Tidspunkt stadigt markerede Indgangen ud mod Vesterbrogade. Men da jeg først var indenfor, tabte jeg helt Vejret: Saa maa København altsaa virkelig være en Storstad af internationalt Format, for et Biografteater af de Dimensioner findes ellers kun i de rigtige Verdensbyer.
 
Læs mere her:

Mystisk billede fra Palladium opklaret

Palladium 1938, København

Hvem kender omstændighederne bag et mystisk billede fra Palladium biografen?

Billetrice Gerda Muff

biografmuseet.dk er desværre ikke i besiddelse af side 33 fra Hus og Frue, og dermed slutningen af historien. Hvis nogen har side 33, modtages den med tak. Indtil da, kan læsere muntre sig med:

• Åbningsbrochure: Palladium, København, 1938
• PDF: Palladium's kinoorganister 1938 - 1960
• PDF: Palladium's repertoire 1970 - 1976
• PDF: Hus og Frue, 1938
• Gå til
Billeder fra Palladium's historie

Internet link:

Et Blik udover den pragtfulde Teatersal. Klik på billedet og se en forstørrelse. Billede fra Kurt Wellejus' samling.

Og saa var det mægtige Teater jo næsten færdigt. Det er Arkitekt Kühn, der har bygget Københavns første virkelige Storstadsbiograf. Arkitekt Kühn har rejst meget baade i Europa og Amerika, han har været internationalt indstillet, da han begyndte at tegne dette Kæmpeteater - - og han maa have arbejdet i internationalt Tempo.

Først den 24. April sidste Aar begyndte Entreprenørerne at rive ned, - og den 4. September holdtes Rejsegildet paa Palladiums nye Biograf. Et Byggearbejde, der egentlig var beregnet til 14 Maaneder er faktisk fuldført paa 8. Ikke sandt, det er noget andet, end hvad vi plejer at opleve i det lille, rolige Danmark, hvor vi bedst kan lide at "skynde os langsomt."
 
 
Paa Trappeopgangen til Teatret hænger Svend Johansens store Maleri i Lakfarver paa Guld. Det gengiver de Følelser, der bærer Filmene og de vidt forskellige Himmelstrøg, hvor disse kan udspilles. Klik på billedet og se en forstørrelse. Billede fra Kurt Wellejus' samling.

- Hvordan bygger man et saa pragtfuldt Teater saa hurtigt? spørger jeg.
Svaret lyder: - Man indførte Treholdsdrift, og man begyndte at bygge op, endnu mens man brød ned.

- Hvad er Materialet?
- Den nye Palladiumbiograf er et Betonhus - et 100 % Betonhus, om De vil.
- Hvor højt er her? Jeg ser mig betaget rundt.
Haagen Hetsch, der har alle Oplysninger presente, svarer uden Betænkning:
- Det største Spær til Taghøjden har en Spændvidde af 40 Meter, ja, det er rigtigt, hvad De nu staar og tænker: Det er godt og vel gamle Rundetaarns Højde.
 
 
Forside fra et filmprogram fra Kurt Wellejus' samling.

- Her maa have været rart for Beboerne rundt omkring, da Haandværkerne
begyndte at nitte det Tag paa.
- Skudt forbi. For første Gang i Skandinavien har man til saa store Jernkonstruktioner brugt den lydløse, elektriske Svejsning; de mægtige Spær kørtes i Nattens Mulm og Mørke, naar al anden Trafik var standset, hertil fra Hundested, hvor de er lavede.
- Men her er jo meget mere end bare Teater?
- Dette bliver det første Teater i hele Verden, der har et Udenomsareal, der er ligesaa stort som dets store Teatersal. Det opnaaede man ved at placere selve Teatret i første Sals Højde, derved blev denne Foyer til.

Jeg ser mig om, her bliver ikke bare Butikker og Billetservice, nej, her bliver en dejlig Restaurant, "Frascati-Palladium", her bliver Musik, Presseudsendelser, Telefonboxe. Tænk, det bliver ikke længere koldt og kedeligt at staa og vente paa sin Forestilling.

Og saa er her nogle smaa Paahit, som for evigt vil faa Kvinderne til at sværge til denne Biograf. Her er Børneværelse og Hundepension.

Kære Læserinde, har De rigtig tænkt over, hvad det betyder. De gaar paa Gaden med Deres Pode eller Deres Vovse - maaske med begge. Saa faar De pludselig Øje paa Biografens straalende Plakater, - aa, den Film var det jo, De saa gerne vilde se. Nu havde De netop Tid; men ærgerligt ogsaa, at Tulle og Delle er med.
 
 
Danmarks første Kinoorgel staar i den nye Palladiumbiograf. Billede fra Kurt Wellejus' samling

Den Kilde til Sorg skal De aldrig mere føle, for den unge islandske Kunstmaler, Guttorm Pedersen, var, da jeg var derinde, netop ved at lægge sidste Haand paa Vægdekorationerne i Børnestuen.

- Se, det bliver "Kringleby", Børnenes egen lille By, kan De se, jeg har malet Motiver fra København, som Børnene kender, rundt om.

- Ja, det maa være en meget lang Film, før de unge Damer og Herrer begynder at kede sig herinde. Her kommer ogsaa Legetanter og - en talende Pappegøje i Bur.

Ak, man har været Barn alt for tidligt! Hundene inde ved Siden af faar hver sit rare, lille Bur, saa dem kan man trygt efterlade i Palladiums Varetægt, mens man selv gaar ind og ser Ib Schønberg eller Paul Muni.
 
 
Personalet i Palladium. Klik på billedet og se en forstørrelse. Billede fra Kurt Wellejus' samling.

Men tro ikke, at Forhallen med alle dens Herligheder kun er reserveret Biografgængerne. Nej, det er bombesikkert, at Palladiumbiografens Forhal vil blive Stedet, hvor han i Fremtiden venter paa hende. (For er det ikke altid ham, der venter?) I den Retning er Glyptoteket og Thorvaldsens Musæum nu færdige. De forstaar nu alligevel ikke "Service" som Svend Nielsen. Hør nu blot: Man kan bestille Biletter til enhver Forestilling uden ekstra Gebyr, pr. Rørpost gaar Billetterne straks til Kioskerne i Forhallen, hvor de udleveres uafhængigt af det øvrige Billetsalg. Palladiumbiografen bliver nemlig et "non stop Teater" med uafbrudt løbende Forestillinger fra Kl. 12.

Herude i Foyéen er Gulvet Mosaik i sort og hvidt, udført af Billedhugger Stæhr-Nielsen. Væggene er beklædt med svagt rosa Sandsten med meget smukke Relieffer i Kalkpuds, Søjlerne er af grønt Marmor, Paneler og Spejle op mod Teatret er af Palisandertræ. Midt for Hovedtrappen hænger Svend Johansens pragtfulde og morsomme Billede i dristige Lakfarver paa ægte Guldgrund. Billedet forestiller Elskov, Had og Verdens forskelligste Himmelstrøg, Troper og Nordpol, altsaa Filmens Nerve i Filmens ubegrænsede Verden.
 
 
Kontrolløren sætter skilte op. Billede fra Kurt Wellejus' samling

Næsten andægtigt træder jeg ind i selve Teatersalen, der egentlig allerede da var færdig.

Det er et meget stort Teater med 1400 Pladser. Og (dette bliver især noget at bemærke for de faa tilbageblevne rigtige Teaterdirektører): Man sidder godt, mageligt og bekvemt over hele Teatret.

Alle Stole er af lyst Ahorn, kun Stoffet paa Sæderne er forskelligt efter de forskellige Pladser. Træværket herinde er ogsaa af Palisander med indlagte, smalle Metalstriber. Gulvene er beklædt med tyste, bløde Tæpper.

Saa er der alle de tekniske Finesser, som ganske vist ikke direkte ses af Publikum, men som dog saa tydeligt mærkes. Først og fremmest Ventilationsanlægget, som hver Time

 
 
"Fortsættes Side 33"

biografmuseet.dk er desværre ikke i besiddelse af side 33 fra Hus og Frue, og dermed slutningen af historien. Hvis nogen har side 33, modtages den med tak. Indtil da, kan læsere muntre sig med:

• Åbningsbrochure: Palladium, København, 1938
• PDF: Palladium's kinoorganister 1938 - 1960
• PDF: Palladium's repertoire 1970 - 1976
• PDF: Hus og Frue, 1938
• Gå til
Billeder fra Palladium's historie
 
 
   
Gå: tilbage - op
Opdateret lørdag, 18 december 2021 14:05:36